Historik

tidning

Historik IM

Rg19 är ett ungt dynamiskt företag. Men vår kultur har sin början redan 1967 under namnet Industri-Matematik som då stod för något helt nytt med sin syn på affärs- och logistiksystem. Snabbt byggdes en unik kompetens upp som förädlades och vidareutvecklades genom åren.

Industri-Matematik grundades av Martin Leimdörfer och kärnverksamheten var at t utveckla, och till kunder på licens, tillhandahålla verksamhetskritiska logistiksystem, som ett stöd i affärsprocessen av distributionsledet i stora handels- och industriföretag. Företaget expanderade och börsnoterades både på Stockholmsbörsen och Nasdaq. Senare blev Industri-Matematik en del i CDC Software, avnoterades efter en tid från Stockholmsbörsen och Nasdaq och ingick så småningom genom förvärv som en del i det amerikanska bolaget Aptean.

1996 startade Industri-Matematik en fristående hostingverksamhet som erbjöd drifttjänster till Industri-Matematiks logistiksystemkunder, ”IM Teknik”. Sedan starten 1996 har verksamheten utökats med att även innefatta driftuppdrag inom backoffice,e-handel, affärssystem, prestandalösningar, backuphantering och system- och loggövervakning.

Den första juli 2013 köptes applikationsdrift, teknik- och hostingtjänster loss från Aptean och svenska Rg19 bildades. Vi har nu unika kompetenser som utvecklats sedan 1967 och know how inom system, plattformar, applikationer, drift, integration och säkerhet.