VDn har ordet

Nu har Rg19 levt i 18 månader och det har varit en fantastisk tid så här långt. När vi startade 2014 hade vi en målsättning att stärka företaget genom att tillsätta en professionell styrelse samt utöka vårt eget kapital för att stå finansiellt stabilt inför den expansion vi förberedde.

Pierre Strandelin

Pierre Strandelin

I april var vi klara med både styrelse och kapital samtidigt som vi hade påbörjat rekryteringen av en handfull nya medarbetare. Vi planerade att vår omsättning skulle öka med drygt 20% och att personalstyrkan skulle upp från 14 personer till 21 (för att vara exakt!). Det vill säga en ökning med 50% jämfört med året innan. Vi hade minsann börjat leverera enligt plan!

Jag kommer ihåg mina ord till ledning och styrelse i slutet av april om att ”vi nu kunde titta framåt genom en bra planläggning men även kunde blicka bakåt och se att utvecklingen hade gått enligt tanke och ursprunglig idé.” I stundens lugn och glädje över det vi hittills uppnått råkade jag visst också säga att ”nu är det lugnt ett tag. Det händer aldrig någonting under Q2.” Jag hade fel.

Den 13 maj förvärvade vi LANSourcing AB (f.d. LANAssistans i Stockholm AB) med 42 medarbetare på lönelistan och med en historisk omsättning om cirka 100 MSEK det sista året. Bolaget hade tyvärr gått med en kraftig förlust de två senaste åren och för att vi skulle lyckas med integrationen var både stora och snabba beslut nödvändiga. Beslut som kraftigt skulle påverka oss framöver. Ett av de första besluten vi tog var att råda befintliga ägare att försätta bolaget i rekonstruktion innan vi gjorde förvärvet.

Den 20 maj var strategin klar att verksamheten skulle renodlas till Stockholm och i slutet av maj hade vi kommit så långt att de nödvändiga nedskärningarna hade påbörjats och förhandlingar inletts med både personal och leverantörer. Efter stora kraftansträngningar vad gäller lokalflytt, ombyggnation, nedstängning av datacenter och omorganisation kunde vi konstatera att vi den 22 oktober gick ur rekonstruktionen med ett ”MVG” från skattemyndigheten. Med det goda betyget i ryggen har jag i skrivande stund, i mitten av december, kunnat konstatera att vi klarat av det vi föresatte oss att göra och är från och med årsskiftet ett företag med 33 medarbetare och ett ökat omsättningsmål jämfört med 2014.

Idag har vi ett företag, med samma namn och adress som tidigare, men som nu är enormt berikat med erfarenhet, kompetens och inte minst, nya kunder. Vi vill fortsätta vara ett företag som har korta beslutsvägar, har högt i tak, är beslutsamma och samtidigt verkar i det höga tempo som vi har vant oss vid. Dessutom – det viktigaste av allt – vi vill fortsätta ha roligt! Välkommen till nya Rg19 2015.

 Pierre Strandelin, CEO