Erbjudande

Vi har varit verksamma i över 50 år och har lång erfarenhet som utvecklats inom Industri-Matematik med unik kompetens inom IT-drift, system, plattformar, applikationer, integration och säkerhet. I kombination med vår långa erfarenhet kan Rg19 som fristående verksamhet samtidigt dra nytta av att vara ett mindre, snabbrörligt och flexibelt företag som innebär att vi har en mer personlig närhet till våra kunder.

Tvärs igenom våra tjänsteområden löper gemensamma erbjudanden och kompetenser såsom säkerhet och datacenter som medför ytterligare värden för våra kunder. Dessutom utgör vår konsult- och supportverksamhet ”hjärtat” i allt vi levererar och gör vårt helhetserbjudande unikt. Våra kunder får ett smörgåsbord bestående av värdeadderande komponenter eller ett helhetsåtagande – allt utifrån kundens unika situation och behov.

Vi har en god leveransförmåga och en hög tillgänglighet. Vi håller vad vi lovar – något som visat sig i långa kundrelationer.

IT-drift | Lars Nygren, Head of IT Operations
”Får vi ansvaret för driften genom outsourcing blir vi som en kostnadseffektiv virtuell del av ditt företag. Vi sköter allt från daglig övervakning till backup och säkerhetspatchning. Vår support som är bemannad med specialister har öppet dygnet runt och blir som en del av ditt företag. Vi är lika måna som du om att flöden och system fungerar så att ditt företags affärer kan fortsätta utvecklas positivt. Vi delar även kontinuerligt med oss av vår kunskap och agerar proaktivt till förbättringar.”

Mer info

Applikationsdrift & Integration | Petter Elfström, Head of Application & Integration
”Applikationsdrift och Integrationer är viktigt för företag om man vill skapa sammanhängande informationshantering, och därmed få vinster i form av effektiva processer, kortare ledtider och lägre kostnader för att hantera datatransaktioner. Med erfarenhet och starkt intresse skapar vi lösningar som effektiviserar och förenklar vardagen oavsett om det handlar om applikation till applikation eller mellan system, internt såväl som externt. Vi ser till att kommunikationen fungerar. Inte bara den IT-tekniska.”

Mer info

Säkerhet | Kjell Lundewall, CISO/CITSO
”I takt med utbyggnaden och integrationen av informationssystem ökar också sårbarheter. Inre sårbarheter kan förklaras av en ökad teknisk komplexitet i system med många applikationer, men också av brister i systemhanteringen. En annan sida av säkerhetsaspekten är att hindra att information läcker ut, förvanskas eller förstörs, samt att den är tillgänglig när den behövs. Med informationssäkerhet kan åtgärder skapas så att företag följer olika regelverk i syfte att skydda informationen.”

Mer info

Support | Jessica Karlsson, OpC Manager
”Vår operativa support, Operational Center, eller OpCenter som det kallas, finns i Stockholm. Den är bemannad med kvalificerade specialister, direkt via OpC eller via jouren, dygnet runt, året om. Vi gör allt vad vi kan för att lösa ert ärende så snabbt och smidigt som möjligt. ”För oss är det viktigt att arbeta nära våra kunder under alla faser, så även under förvaltning och support.””

Mer info

Webbshop | Kenneth Axmyren

Vi ser till att våra kunder får IT produkter och licenser snabbt och till ett bra pris. Vi är bemannade med expertis för rådgivning och beställningar via telefon och mail. Hos oss finns även en webbshop med 970 000 artiklar och produkter från hela den internationella IT-marknaden.

Mer info