IT-drift

Lars Nygren

Lars Nygren
Head of IT Operations

Får vi ansvaret för driften genom outsourcing blir vi som en kostnadseffektiv virtuell del av ditt företag. Vi sköter allt från daglig övervakning till backup och säkerhetspatchning. Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud som sträcker sig från datacenter, nätverk, virtuella och fysiska servrar till drift av operativsystem, databaser och applikationer.

Vi är lika måna som du om att flöden och system fungerar så att ditt företags affärer kan fortsätta utvecklas positivt. Vi delar även kontinuerligt med oss av vår kunskap och agerar proaktivt till förbättringar.

System- & serverdrift | Molntjänster för alla!
Företag och organisationer ställer höga krav på att verksamheten har högsta möjliga tillgänglighet till sina affärsstödjande funktioner, plattformar och system. Dygnet runt! Med djup förståelse för våra kunders verksamheter hjälper vi till genom att:

 • Överta ansvaret och managera IT-driften så att resurser kan frigöras till att utveckla den egna kärnverksamheten
 • Tillhandahålla kostnadseffektiva och flexibla molntjänster, privata, publika, hybrid, oavsett om det gäller drift av enskilda system och servrar eller större helhetsåtaganden
 • Säkerställa kvalificerad support vid eventuella driftstörningar

Klientdrift | En fungerande arbetsplats!
En effektiv klienthantering sparar tid och pengar. Med djup förståelse för våra kunders verksamheter hjälper vi till genom att:

 • Hantera och drifta arbetsstationer på ett automatiskt, standardiserat och centraliserat sätt
 • Snabbt och smidigt förse arbetsstationer med operativsystem, programvaror, säkerhetsuppdateringar och ta hand om eventuella problem
 • Testa och rulla ut uppdateringar snabbt och enkelt
 • Kontrollera brukningsgrad för olika applikationer och system

Nätverk- & kommunikation | Från fiber till trådlöst!
Ett företags nätverksmiljö är en viktig komponent för att uppnå effektivitet i verksamheten! Med djup förståelse för våra kunders verksamheter hjälper vi till genom att:

 • Tillgodose dina kommunikationsbehov
 • Utveckla och anpassa nätverksmiljön efter verksamhetens behov
 • Säkerställa kvalificerad support om problem skulle uppstå

Produktförsörjning | Vi levererar de produkter du behöver!
Ständig teknikutveckling ställer ökade kompetenskrav på företagens inköpsfunktion! Med djup förståelse för våra kunders verksamheter hjälper vi till genom att:

 • Ta fram och utvärdera aktuellt behov av produkter
 • Agera rådgivare inför inköp så att verksamheten förses med rätt produkter
 • Ge vägledning till en kostnadseffektiv, miljövänlig och hållbar hårdvaruförsörjning

För mer information kontakta oss här